Inloggen

BS De Keerkring

preview
Nieuwsbrief 5
Herhaalde oproep Toestemmingsverklaring

We maken regelmatig foto’s of filmbeelden van kinderen, van allerlei activiteiten en tijdens vele momenten. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van jullie zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Regelmatig komen we op sociale media foto’s tegen die door ouders gemaakt zijn, tijdens een activiteit op of om de school. Het delen van mooie foto’s is natuurlijk positief bedoeld. Foto’s die privé gemaakt zijn tijdens activiteiten in en om de school mogen echter niet via social media verspreid worden. Er zijn immers ouders die hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Heeft u een mooie foto, stuur deze dan naar ons op, dan beoordelen wij over eventuele publicatie.

 

Als beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website (SchouderCom) door ouders wordt gekopieerd en vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school.

 

Afgelopen schooljaar hebben al veel ouders via SchouderCom al dan niet toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal. We willen iedereen dringend verzoeken de toestemmingsverklaring in te vullen als u dit nog niet hebt gedaan. U mag natuurlijk altijd de gegeven toestemming intrekken of op een later moment alsnog toestemming geven. Dat kan eenvoudig via de app (via: meer>privacy en overige vragen) of de desktop (via: mijn gegevens). 

 

Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

De school zal altijd een bericht van deze wijziging ontvangen.

 

Uit onze administratie blijkt dat een groot aantal ouders dit nog niet hebben ingevuld. Dit maakt het voor ons heel moeilijk om aan de AVG wetgeving te voldoen. We vragen met klem om deze vragen in te vullen als u dat nog niet gedaan hebt. Voor elk kind afzonderlijk moet dit worden ingevuld.

 

We rekenen op uw medewerking.

 

Opening Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is vandaag (woensdag 6 oktober 2021) met alle kinderen van start gegaan en duurt tot vrijdag 15 oktober. Leerlingen uit groep 8 hebben het bijbehorende dansje uitgevoerd en iedereen was verkleed in het thema van de kinderboekenweek 2021; "Worden wat je wil!"

 

Elke groep kreeg een boek cadeau waar we uit gaan voorlezen. Gedurende de kinderboekenweek zal er regelmatig een 'voorleesbel' klinken. Dit is het signaal dat elke groep even de tijd krijgt om voor te lezen uit het nieuwe boek. Verder zullen er leuke en leerzame activiteiten plaatsvinden in alle groepen. Zo wordt er in de groepen 1 t/m 3 voorgelezen door Polly van de Jeugdbibliotheek, krijgen de groepen 4/5 bezoek van een schrijver en hebben de groep 6 t/m 8 een escape room op de planning staan. Ook zal er op woensdag 13 oktober weer de jaarlijkse boekenruilmarkt plaatsvinden in de aula. Met zijn allen hebben we er veel zin in en maken we er een mooie happening van.

 

Inline image        Inline image

Kinderboekenruilmarkt

Inline image

Muziekles bij drumband en fanfare St. Blasius

b

Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17

6267 EM Cadier en Keer

www.bsdekeerkring.nl