Oudervereniging

Inleiding

 

Ouders zijn graag betrokken bij de school van hun kinderen. Één van de manieren waarop dit kan is door deel te nemen aan de oudervereniging. De oudervereniging (OV) van een school helpt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten.

 

Activiteiten

 

De oudervereniging organiseert samen met  het team, en waar nodig met de hulp van andere ouders, activiteiten waarvoor de school geen budget heeft maar bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer of voor ontspanning zorgen.  Dit kunnen (feestelijke) activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of culturele evenementen zoals een museumbezoek of een bijdrage aan de kinderboekenweek. Daarnaast coördineert de OV de schoolfotograaf en organiseert en betaalt de OV het schoolreisje.

 

Het budget

 

Het budget van de OV wordt gevormd door de vrijwillige ouderbijdrage. De Algemene Ledenvergadering van het huidige schooljaar 2020-2021 is op 12 oktober gehouden. Tijdens deze ALV is bepaald dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 eenmalig zal worden verlaagd naar €20,00 per kind bij betaling per automatische incasso en €22,00 bij overschrijving (dit was €32,50 en €37,50). Klik hier voor het machtigingsformulier van de automatische incasso. 

 

Hier kunt u het jaarverslag van de Oudervereniging van het schooljaar 2019-2020 downloaden. De financiële gegevens van het vorige schooljaar én de begroting van het huidige schooljaar kunt u downloaden onder aan deze pagina.

 

Meer informatie

 

Als u meer informatie wilt hebben over de OV en haar activiteiten kunt u hieronder het draaiboek en het reglement downloaden, alsmede de poster van de OV waarop de zittende leden zijn weergegeven. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de voorzitter van de OV Celine Tummers (Celine_tummers apestaart hotmail punt com) of de secretaris Anneriet Florack (annerietflorack apestaart gmail punt com).

 

Documenten

 

Reglement OV

Doorlopende machtiging bijdrage oudervereniging 2020-2021

DECLARATIEFORMULIER 2020

draaiboek ouderraad 2020-2021

jaarverslag OV 2019-2020

Financieel Overzicht Ouderraad 2019 - 2020

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren